S:t Nicolai Rotary klubb har beslutat att skänka 5000 kr till THE ROTARY FOUNDATION 🌟
Det är Rotarianernas egen stiftelse
Rotary Foundations uppgift är att stödja Rotaryklubbar med bidrag till lokala och internationella, humanitära och kulturella projekt och program.
 
 
 
Därigenom stöds Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — Världsförståelse och fred.
 
Våra fokusområden
🌟Freds- och konfliktlösningar
🌟Förebyggande behandling av sjukdomar
🌟Vatten och Sanitet
🌟Mödra- och barnavård
🌟Grundläggande läs- och skrivkunnighet
🌟Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling