Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb bildades den 5 april 1984.
Detta firades den 11 maj samma år med en charterfest på Stadshotellet. Lördagen den 11 maj 2019 firade klubben 35 års jubileum på Trelleborgen. 
 
 
 
Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb bildades den 5 april 1984. Detta firades den 11 maj samma år med en charterfest.
Bakgrunden till bildandet av klubben var att guvernör Tore Wrangborg (1983/84) tog kontakt med en av rotarianerna, Olof Andersson, i Trelleborg Rotaryklubb och presenterade tankarna om en klubb med mötestid på kvällen. Anledningen till detta var att det uppfattades som att det hade blivit svårare att hålla hög närvaro på lunchmötena. Olof Andersson tog kontakt med Sölve Runquist som tog på sig uppdraget som charterpresident. Sölve Runquist hade sedan tidigare varit charterpresident. Bo Evanth blev sekreterare under bildandet och i den nya klubben. Åke Hansson, Bengt Andersson och Bosse Carlsson kom att ingå i interimspresidiet.

Charterfesten den 11 maj 1984 firades på Stadshotellet i Trelleborg och därmed var Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb bildad.

Från och med 1989 var kvinnor välkomna som medlemmar i Rotary. År 1996 blev de första kvinnorna medlemmar i vår klubb, bland annat Ingrid Wall.
 
Innevarande verksamhetsår, 2019-07-01-2020-06-30, har vi 41 medlemmar varav 11 kvinnor.
 
Presidenter
1984/85 Sölve Runquist, charterpresident
1985/86 Ulf Svensson
1986/87 Åke Hansson
1987/88 Bo Evanth
1988/89 Bo Carlsson
1989/90 Finn-Björn Hagen
1990/91 Leif Larsson
1991/92 Ulf Henningsson
1992/93 Göran Gunnesson
1993/94 Olof Löfgren
1994/95 Curt Herrström
1995/96 Anders Lusth
1996/97 Gösta Kullenberg
1997/98 Lars-Göran Canerholm
1998/99 Axel Kaufmann
1999/2000 Urban Magnusson
2000/01 Tibor Vastagh

2001/02 Peter Lindbäck

2002/03 Ingrid Wall

2003/04 Carl-Johan Reventberg

2004/05 Anette Åberg

2005/06  Bengt Egard

2006/07 Gösta Kullenberg

2007/08 Maria Appelgren

2008/09  Åke Hansson

2009/10 YlvaKristina Ekelund

2010/11 Tommy Bengtsson

2011/12 Alf Påhlsson

2012/13 Gustaf Centervall

2013/14 Kenneth Modig

2014/15 Roland Persson
2015/16 Bert Westerberg
 
2016/17 Marcus Middelton

2017/18 Ulf Bingsgård

2018/19 Fred Stenudd