Föreläsning av professor i ekonomi, Micael Dahlen,  som ställer upp pro bono till förmån för barnhemmet ”Hope for the children” för barn med funktionsvariation på Filippinerna.
 
Föreläsningen arrangeras av Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb i samarbete med stiftelsen KC Kompetenscenter Idéburen sektor.
 
Måndagen 18 november kl 15.  Mingel och registrering från kl 14:30. Beräknad sluttid: 16:00. Platsen är Nobelvägen 21, Malmö. Lokalen är tillgänglig och hörslinga finns. Föranmälan krävs. 
 
Priset är 195 kr/deltagare. 
 
 
 
Insamlingen är till förmån för barnhemmet "Ninos paga-asa center" eller "Hope for the Children". Barnhemmet grundades 1984 för att hjälpa fattiga barn och barn med funktionsvariationer till ett värdigt och samhällsproduktivt liv. Barnen och ungdomarna får möjligheten att gå i skola upp till college. De får utbildning till yrke som passar i förhållande till deras funktionsvariation. Föräldrar till barn med funktionsvariationer undervisas och får hjälp till självhjälp i att ta hand om sina barns särskilda behov. 

Barn som övergetts på grund av sin funktionsvariation eller där föräldrarna inte kan ta om hand om dem får tak över huvudet, mat och omvårdnad förutom utbildningen. 
 
Mer information och länk till anmälan finns här: Vad som räknas i framtiden