30
nov
2020
Trelleborg-S:t Nicolai
Digitalt

Sweden

Dagordning:

§ 1. Årsmötet öppnas

§ 2. Godkännande av kallelsen

§ 3. Godkännanden av dagordning

§ 4. Val av ordförande för årsmötet

§ 5. Val av sekreterare för årsmötet

§ 6. Val av två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 7. Val av styrelse för verksamhetsåret 2020 – 2021

§ 8. Val av två revisorer

§ 9. Val av valberedning

§ 10. Eventuella förslag

§ 11. Fastställande av eventuella förslag för verksamhetsåret 2020 – 2021

§ 12. Övriga frågor

§ 13. Årsmötet avslutas

 

Mötet är digitalt och du loggar in från kl 18:15 på Zoom https://us05web.zoom.us/j/5403216407...
Meeting ID: 540 321 6407 Skriv in koden: RotaryTBG
Varmt välkommen!