21
sep
2020
Trelleborg-S:t Nicolai
Hotell Dannegården
Strandgatan 32
Trelleborg, Sverige 23193
Sweden

Sedan 2015 har bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner arbetat för att öka kunskap och förståelse för vad som behöver göras i händelse av höjd beredskap eller krig. Nu går utvecklingen från att bygga kunskap till konkret planläggning. Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation. 

Spännande föredrag om Trelleborgs kommuns arbete med civilt försvar