29
nov
2021
Trelleborg-S:t Nicolai
Hotell Dannegården
Strandgatan 32
Trelleborg, Sweden 23193
Sweden

Civilt försvar är hela samhällets motståndskraft. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att: värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.

Nu ska vi få höra hur Trelleborg, Vellinge och Skurup arbetar med frågan. Den som berättar är Stefan Jönsson, samordnare för civilt försvar i Trelleborg, Vellinge och Skurup.

Varmt välkommen!