20
apr
2020
Trelleborg-S:t Nicolai
i en dator hemma hos dig

Sweden

I tider som dessa är det läge att finna nya vägar för att mötas på.
Vi gör en första digital träff med klubben och då i formatet av en klubbafton. 

Det kommer finnas möjlighet för de som vill mötas i verkligheten att ses på Restaurang Strandgatan 32 by Dannegården men huvudtanken är att mötet är digitalt. 
Under veckan kommer information kring hur uppkoppling kommer ske.