22
jun
2020
Trelleborg-S:t Nicolai
Hemma hos dig, via Skype

Sweden
Rotary och hållbarhet - är det två ord som går att kombinera eller står de i motsats till varandra?
 
I början av detta verksamhetsår startades en kommitté upp i distriktet för att börja diskutera hållbarhetsfrågorna, Rotary Sustainability Distrikt 2390. Ett antarl möten har genomförts och det finns skisser på en väg framåt. Under föredraget kommer vi även få höra hur vi kopplar samman de sex fokusområden som Rotary arbetar kring med de av FN 17 målen för hållbar utveckling.
 
Föredragshållare är Ulf Bingsgård, chair, Rotary Sustainability Distrikt 2390. 
 
 
 
 
Vi möts inte fysiskt men kopplar upp oss genom att klicka här.
 
För att det digitala mötet ska flyta på så smidigt som möjligt har vi enats om följande förhållningsregler.
 
Vi har mingel/inloggningstid mellan kl 18.15-18.30.

Kl 18.30 klämtar kvällens president i klockan. 
Ett upprop genomförs så att vi får koll på vilka som är närvarande. 
Efter uppropet stänger alla av sina mikrofoner. 
Det är trevligt om kameran är på under mötet, även när mikrofonen är av. 
 
Kommer man senare än kl 18.30 smyger man in i mötet. 
Vid lämpligt tillfälle bekräftar kvällens president sen-anländas närvaro. 
 
Beroende på hur kvällens föredragshållare vill ha det, frågor under tiden eller efteråt, kommer tillfälle ges för frågor. 
Om man vill säga något räcker man upp handen genom att säga sitt namn, exempelvis "Ulf här" och så inväntar man på att man får ordet av presidenten som fördelar ordet. 
 
Det är okej att äta och dricka under mötet, men tänk på att ha mikrofonen avstängd.  
 
Ungefär kring 19.30 avslutar vi mötet.