19
sep
2022
Trelleborg-S:t Nicolai
Västra Ringvägen 112
Strandgatan 32
Trelleborg, Sweden 23193
Sweden

Äntligen ska vi få tillfälle och se det nybyggda Trygghetens hus där Trelleborgs räddningstjänst numera är stationerade. Magnus Strid, chef för verksamheten, kommer att visa runt och berätta. 

Efter besöket äter vi middag tillsammans på Dannegården. 

OBS Tidigare starttid pga studeibeök. Planera samåkning vid behov med någon av de andra medlemmarna. Ta gärna med en gäst